Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö on julkaistu 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Loocos Net Oy
Y-tunnus: 1042700-8.

Loocos Net Oy
Ahertajantie 6
02100 Espoo

Puh: 050 – 561 4050
Sähköposti: asiakaspalvelu @ loocos.net
Web: www.loocos.net

Lyhyesti

Tietoja kerätään

 • Asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana asiakkaamme oman ilmoituksen perusteella
 • Teknisesti palvelun käytöstäsi, mitä sisältöä tarkastelet
 • Kolmansien osapuolten tarjoamista analyysipalveluista
 • Asiakaspalvelun yhteydessä oman ilmoituksesi perusteella

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden tarjoaminen
 • Yhteydenotot tarjotun palvelun käytön puitteissa

Tietojen luovuttaminen kolmansille tahoille

 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa laskutuksen yhteydessä
 • Ei-henkilötietoja sisältäviä tietoja voidaan luovuttaa analysointipalveluihin

Evästeiden käyttö

 • Tarvitaan palveluiden tekniseen toteutukseen
 • Palvelumme voivat sisältää analysointipalveluiden evästeitä

Miten ja mitä henkilötietojasi rekisterinpitäjä käsittelee

 • Henkilötietoja käsitellään hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin
 • Voit tarkastaa henkilörekistereissä olevat itseäsi koskevat tiedot jäljempänä annettuja ohjeita noudattaen

Sähköinen suoramarkkinointi

 • Emme käytä henkilötietoja suoramarkkinointiin

Tietosuojakäytännän muuttaminen

 • Lakimuutosten tai palvelumme kehittämisen johdosta muutokset tietosuojakäytäntöömme ovat mahdollisia

Yleistä

Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa.
Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakaspalvelua varten
 • Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • Palveluita koskevaan yleiseen ja kohdennettuun asiakasviestintään

Lisäksi ei-henkilötietoja käytetään palvelun laadun varmistamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä eri lähteistä:

Tietoja, joita käyttäjä antaa

 • Nimi
 • Käyttäjän yksilöivä tunnus
 • Osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
 • Luvat, suostumukset ja kiellot

Teknisesti kerättyjä tietoja palveluiden käytöstä

Keräämme automaattisesti tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista.

 • IP-osoite
 • Toimet ja niiden ajat palveluissa (kuten katsotut sisällöt sivustolla)
 • Käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversio, selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Palveluun ohjannut sivusto (verkkotunnus)
 • Asiakaspalvelupuhelut, sähköpostit, eri pikaviestimet

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Käytämme palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysointityökaluja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics. Henkilötietoja ei saada tätä kautta.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietoja luovutetaan palveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten laskutus- ja toimitus -palveluiden tarjoajille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä näiden osapuolille.

Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä toteuttaaksemme palvelun. Perusoletuksena käytämme vain istunnon ajan kestäviä evästeitä. Tämän tarkoituksena on yhdistää käytetty päätelaitteen istunto sivuston tarjoamiin palveluihin, siksi ajaksi kun käyttäjä palvelua kulloinkin käyttää.

Jotkin tarjotut palvelut saattavat asettaa pidempiaikaisia evästeitä, kuten kirjautumisen muistaminen.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Evästeiden käytön täysimittainen estäminen päätelaitteessa aiheuttaa tarjottuun palveluun toimintahäiriöitä.

Evästeiden poistaminen voi vaikuttaa joihinkin toimintoihin, kuten kirjautumisen muistamiseen.

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista.

Kolmansien osapuolten asettamat evästeet

Sivusto voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten anlysointipalveluiden evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi sivuston käytön yhteydessä.

Analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä rekisterinpitäjä vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsittelevät vain erikseen määritellyt henkilöt rekisterinpitäjän ohjeistuksen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään siihen soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterien suojaus

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Järjestelmiemme vikasietoisuuden varmistamiseksi huolehdimme tietojen palautusmahdollisuuksista.

Järjestelmämme huolehtii tietojen salauksesta muualla sijaitsevien rekisterien kopioiden osalta.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Tallennettuun tietoon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä sopimussuhteessa olevilla palveluntarjoajilla.

Ilmoittamme sivuston kautta mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille ja käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tarjottuja palveluita voidaan myös sulkea tilapäisesti henkilötietojen suojaamiseksi.

Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa palvelun henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla palvelun ohjeita tai ilmoittamalla siitä erikseen rekisterinpitäjälle.

Mikäli käyttäjä ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää käyttäjälle palveluihin liittyvää asiakasviestintää.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän rekisterinpitäjälle erikseen antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen palveluiden toteuttamiseksi.

Jos käyttäjä ei enää käytä rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita, käyttäjän henkilötiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa, tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Tietoja voidaan säilyttää myös kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Muutokset tietosuojakäytäntöön ovat mahdollisia. Ne voivat perustua sitä koskevan lainsäädäännön muuttumiseen tai palvelumme kehittymiseen. Olennaisista muutoksista pyrimme tiedottamaan asiakaspalvelun tarjoamilla menetelmillä.